Szkoła Podstawowa nr 21 im Jurija Gagarina w Zabrzu

 
Start arrow Opieka nad uczniem arrow ?wietlica szkolna arrow Informacje dla rodziców
Informacje dla rodziców Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI UCZ?SZCZAJ?CYCH
DO ?WIETLICY SZKOLNEJ

       1. Celem dzia?alno?ci naszej ?wietlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom
           klas I – III przed i po zaj?ciach lekcyjnych lub w ich trakcie (w przypadku dzieci, które nie
           uczeszczaj? na lekcje religii) w bezpiecznym i mi?ym otoczeniu, stworzenie warunków do
           wypoczynku, relaksu, zjedzenia posi?ku i odrobienia prac domowych.
       2. Dzieci uczeszczaj?ce do ?wietlicy mog? korzysta? z „pomocy kole?e?skiej” udzielanej
           przez starszych uczniów naszej szko?y oraz wzi?? udzia? w warsztatach, zaj?ciach
           organizowanych przez nauczycieli, wychowawców zgodnie z Planem Pracy ?wietlicy na
           dany rok szkolny.
       3. Rodzice zobowi?zani s? wyposa?y? dziecko w materia?y plastyczne potrzebne do zaj??
           ?wietlicowych (wyprawka w papierowej teczce) oraz w woreczek czysto?ci. Zawarto??
           teczki dziecka oraz woreczka czysto?ci nale?y sprawdza? i uzupe?nia? na bie??co.
       4. ?wietlica szkolna jest bezp?atna.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »