Szkoła Podstawowa nr 21 im Jurija Gagarina w Zabrzu

 
Start arrow MUKS "Olimpus"
MUKS "OLIMPUS" Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
                                                      
       Miedzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "OLIMPUS" zosta3 utworzony w 2002/2003 roku
         szkolnym.
         Podstawowym celem za3o?enia tego klubu jest kszta3towanie osobowości uczniów, zachecenie do
         czynnego uczestnictwa w kulturze – fizycznej, dbanie o w3asny rozwój a tak?e zdobywanie umiejetności
         3ączenia sportu z nauką.
         W naszym klubie dzia3ają nastepujące sekcje sportowe:
         - sekcja pi3ki no?nej
         - sekcja siatkówki
         Klub zrzesza w bie?ącym roku szkolnym oko3o 60 – ro dzieci, które biorą udzia3 w sportowych zajeciach 
         pozalekcyjnych.
         Zajecia te odbywają sie dwa razy w tygodniu, sekcja pi3ki no?nej w ka?dy  poniedzia3ek i środe godzina
         15.00 - 16.30, sekcja siatkówki w ka?dy poniedzia3ek i wtorek godzina 15.00 - 16.30.
      
         Sprawozdania i galeria zdjea z imprez i zawodów sportowych zanjduje sie w poszczególnych
         sekcjach.   ZAPRASZAMY DO ODWIEDZANIA STRON Z SEKCJI DZIALAJ!CYCH
         W MUKS "OLIMPUS"
                 
         
 
następny artykuł »